Vật liệu chống tĩnh điện là gì?

Tiếp tục series bài viết kiến thức cơ bản về chống tĩnh điện, BFG Việt Nam sẽ giới thiệu về vật liệu chống tĩnh điện. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về vật liệu ESD trong lĩnh vực công nghiệp điện tử

Xem các bài viết trước

Vật liệu dẫn điện

Vật liệu dẫn điện có điện trở thấp và cho dòng điện đi qua một cách dễ dàng. Một vật liệu có điện trở thấp hơn 1×104Ohm được coi là vật liệu dẫn điện. Khi tĩnh điện sinh ra trên bề mặt, nó sẽ được truyền đi toàn bộ bề mặt của vật liệu dẫn điện .Nếu nó tiếp xúc với một vật dẫn khác thì toàn bộ tĩnh điện sẽ được truyền đi một cách dễ dàng. Nếu nó được kết nối với hệ thống nối đất hoặc dây nối đất của hệ thống điện AC thì toàn bộ điện tích sẽ được truyền đi và vật dẫn điện trở sẽ cân bằng về tĩnh điện.

Vật liệu cách điện

Vật liệu cách điện là loại vật liệu ngăn cản dòng điện truyền trên bề mặt hoặc đi qua vật liệu. Vật liệu cách điện được định nghĩa là vật liệu có điện trở lớn hơn 1×1011 Ohm. Tĩnh điện do vật liệu cách điện tạo ra là rất lớn. Do vật liệu cách điện cản trở sự di chuyển của các electron trên bề mặt của nó. Người ta có thể tạo ra cả điện tích âm và điện tích dương trên cùng một vật liệu tại cùng một thời điểm với vị trí là khác nhau.

Vật liệu truyền dẫn tĩnh điện

Vật liêu có điện trở nằm giữa khoảng vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện được gọi là vật liệu truyền dẫn tĩnh điện. ( 1×104Ohm - 1×1011 Ohm). Dòng điện có thể di chuyển qua vật liệu truyền dẫn tĩnh điện nhưng nó bị kiểm soát không quá nhanh như vật liệu dẫn điện cũng không quá chậm như vật liệu cách điện.
Do đặc tính này nên trong kiểm soát chống tĩnh điện người ta ưu tiên sử dụng vật liệu truyền dẫn tĩnh điện

Share :

Bình luận

  • avatar

    tubybeego
    Steroids change Duchenne but it s not a cure best place to buy cialis online
  • avatar

    Quequezek
    https://bestadalafil.com/ - generic cialis vs cialis th ed. viagra como actua Ramhex Cialis Yamudc Propecia Pas Cher 2011 https://bestadalafil.com/ - 36 hour cialis online

Viết bình luận