Phân phối nhíp chống tĩnh điện trên toàn quốc

Các mã nhíp chống tĩnh điện BFG Việt Nam đang kinh doanh phân phối trên toàn quốc

Các mã nhíp chống tĩnh điện được sử dụng trong phòng sạch. Để biết chi tiết về từng loại, vui lòng truy cập danh mục: nhíp chống tĩnh điện

Tên sản phẩm

Mẫu

Nguyên liệu

Nguyên liệu

Màu sắc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ST-10

thép không gỉ

110mmX9.1mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ST-11

thép không gỉ

140mmx7.7mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ST-12

thép không gỉ

135mmx10.3mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ST-13

thép không gỉ

120mmx10.1mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ST-14

thép không gỉ

110mmX9.7mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ST-15

thép không gỉ

116mmx10.3mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ST-16

thép không gỉ

125mmx11.1mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ST-17

thép không gỉ

115mmx9.8mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ESD-10

thép không gỉ

110mmX9.1mm

Đen

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ESD-11

thép không gỉ

140mmx7.7mm

Đen

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ESD-12

thép không gỉ

135mmx10.3mm

Đen

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ESD-13

thép không gỉ

120mmx10.1mm

Đen

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ESD-14

thép không gỉ

110mmX9.7mm

Đen

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ESD-15

thép không gỉ

116mmx10.3mm

Đen

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ESD-16

thép không gỉ

125mmx11.1mm

Đen

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

ESD-17

thép không gỉ

115mmx9.8mm

Đen

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

SS-SA

thép không gỉ

140mmx7.7mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

OO-SA

thép không gỉ

120mmx10.1mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

1-SA

thép không gỉ

120mmx10mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

2-SA

thép không gỉ

120mmx10.1mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

2A-SA

thép không gỉ

120mmx10.1mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

3-SA

thép không gỉ

120mmx10mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

3C-SA

thép không gỉ

110mmX9.1mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

4-SA

thép không gỉ

110mmX9.7mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

5-SA

thép không gỉ

110mmX9.7mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

5A-SA

thép không gỉ

115mmx9.8mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

5B-SA

thép không gỉ

115mmx9.8mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

6A-SA

thép không gỉ

113mmX10mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

7-SA

thép không gỉ

116mmx10.3mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

27-SA

thép không gỉ

135mmx10.3mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

33A-SA

thép không gỉ

120mmx10.5mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

34A-SA

thép không gỉ

120mmx10.5mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

35A-SA

thép không gỉ

120mmx10.5mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

90-SA

thép không gỉ

120mmx10.5mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện Vetus

36A-SA

thép không gỉ

120mmx10.5mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-259

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

120mmx10.5mm

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-259A

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-250

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-249

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-242

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầ

ESD-7A

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-OO

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-2A

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-007

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp chống tĩnh điện có thể thay đầu

ESD-259

thép không gỉ + nhựa tổng hợp

 

Bạc

Nhíp nhựa chống tĩnh điện 93301 nhựa tổng hợp   Đen

Nhíp nhựa chống tĩnh điện

93302

nhựa tổng hợp

 

Đen

Nhíp nhựa chống tĩnh điện

93303

nhựa tổng hợp

 

Đen

Nhíp nhựa chống tĩnh điện

93304

nhựa tổng hợp

 

Đen

Nhíp nhựa chống tĩnh điện

93305

nhựa tổng hợp

 

Đen

Nhíp nhựa chống tĩnh điện

93306

nhựa tổng hợp

 

Đen

Nhíp nhựa chống tĩnh điện

93307

nhựa tổng hợp

 

Đen

Nhíp nhựa chống tĩnh điện

93308

nhựa tổng hợp

 

Đen

Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi để nhận báo giá chi tiết các loại nhíp chống tĩnh điện

Ms. Nguyễn Hồng Phượng: 0966 124 166
Ms. Nguyễn Bích Ngọc: 0946 272 625

Share :

Viết bình luận