Tất cả tin tức

Ghế chống tĩnh điện - Người bạn đồng hành tại phòng sạch

Hoàng Gia Số 08/08/2019

Thiết bị chống tĩnh điện là thiết bị bất kỳ có khả năng giảm, làm suy giảm, hoặc ức chế sự phóng tĩnh điện