Sản phẩm nổi bật

Túi PE chống tĩnh điện
Liên hệ

Túi pe chống tĩnh điện được BFG Việt Nam cung cấp phân phối toàn quốc. Túi pe chống tĩnh điện được sử dụng trong các công ty sản xuất thiết...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 242
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 242 Mã sản phẩm: Vetus ESD 242 Chất liệu: Thép không gỉ Loại: Đầu nhíp bằng nhựa có thể thay...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 259
Liên hệ

Thông số kỹ thuật Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 259 Mã sản phẩm: Vetus ESD 259 Chất liệu: Thép không gỉ chất lượng cao Loại: Đầu nhíp bằng nhựa...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD OO-SA
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD OO-SA Mã sản phẩm: Vetus ESD OO-SA Chất liệu: Thép không gỉ chất lượng cao Tổng chiều dài: 135mm ...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 1-SA
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 1-SA Mã sản phẩm: Vetus ESD 1-SA Chất liệu: Thép không gỉ chất lượng cao Tổng chiều dài: 120mm ...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 7A
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 7A Mã sản phẩm: Vetus ESD 7A Chất liệu: Thép không gỉ Điện trở bề mặt: 10 6 Ω -...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus 34A-SA
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus 34A-SA Mã sản phẩm: Vetus 34A-SA Chất liệu: Thép không gỉ Tổng chiều dài: 110mm Chiều cao: 9.1mm Điện...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus 33A-SA
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus 33A-SA Mã sản phẩm: Vetus 33A-SA Chất liệu: Thép không gỉ Tổng chiều dài: 120mm Chiều cao: 10.5mm Điện...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus 6A-SA
Liên hệ

Thông số kỹ thuật Nhíp chống tĩnh điện Vetus 6A-SA Mã sản phẩm: Vetus ESD 6A-SA Chất liệu: Thép không gỉ Tổng chiều dài: 110mm Chiều cao: 9.1mm ...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus 5-SA
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus 5-SA Mã sản phẩm: Vetus ESD 5-SA Chất liệu: Thép không gỉ Tổng chiều dài: 110mm Chiều cao: 9.7mm ...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus 5B-SA
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus 5B-SA Mã sản phẩm: Vetus ESD 5B-SA Chất liệu: Thép không gỉ Tổng chiều dài: 115mm Chiều cao: 9.8mm ...

Nhíp chống tĩnh điện Vetus 5A-SA
Liên hệ

Thông số kỹ thuật nhíp chống tĩnh điện Vetus 5A-SA Mã sản phẩm: Vetus ESD 5A-SA Chất liệu: Thép không gỉ Tổng chiều dài: 110mm Chiều cao: 9.1mm ...