Tất cả sản phẩm

Mũi hàn Hakko 900M-T-K
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-K Mũi hàn hakko được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm dùng cho các tay hàn hakko. Mũi hàn hakko cho ra những sản...

Mũi hàn Hakko 900M-T-2C
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-2C Thông số kỹ thuật của mũi hàn hakko 900M-T-2C Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-2C Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn...

Mũi hàn Hakko 900M-T-3.2D
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-3.2D Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-3.2D Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-3.2D Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc...

Mũi hàn Hakko 900M-T-3C
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-3C Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-3C Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-3C Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc...

Mũi hàn Hakko 900M-T-4C
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-4C Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-4C Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-4C Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc...

Mũi hàn Hakko T12-D08
Liên hệ

Mũi hàn Hakko T12-D08 Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko T12-D08 Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko T12-D08 Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc...

Mũi hàn Hakko T12-J02
Liên hệ

Mũi hàn Hakko T12-J02 Thông số kỹ thuật Mũi hàn hakko T12-J02 Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko T12-J02 Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc ...

Mũi hàn Hakko 900M-T-S3
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-S3 Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-S3 Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-S3 Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc...

Mũi hàn Hakko 900M-T-I
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-I Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-I Nhà sản xuất: Hakko Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: I ...

Mũi hàn Hakko 900M-T-B
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-B Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-B Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-B Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc...

Mũi hàn Hakko 900M-T-0.8D
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-0.8D Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-0.8D Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-0.8D Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc...