Tất cả sản phẩm

Mũi hàn Hakko 900M-T-K
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-K Mũi hàn hakko được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm dùng cho các tay hàn hakko. Mũi hàn hakko cho ra những sản phẩm có chất...

Mũi hàn Hakko 900M-T-2C
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-2C Thông số kỹ thuật của mũi hàn hakko 900M-T-2C Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-2C Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: D Chiều dài mũi hàn: 17mm Bán kính: 2mm Mũi hàn được vát 45...

Mũi hàn Hakko 900M-T-3.2D
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-3.2D Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-3.2D Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-3.2D Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: D Chiều dài mũi hàn: 17mm Bán kính: 3.2mm Mặt tiếp xúc: 6.5mm Sử dụng cho...

Mũi hàn Hakko 900M-T-3C
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-3C Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-3C Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-3C Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: I Chiều dài mũi hàn: 17mm Bán kính: 3mm Mũi hàn được vát 45 độ Sử...

Mũi hàn Hakko 900M-T-4C
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-4C Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-4C Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-4C Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: I Chiều dài mũi hàn: 1mm Bán kính: 4mm Mũi hàn được vát 45 độ Sử...

Mũi hàn Hakko T12-D08
Liên hệ

Mũi hàn Hakko T12-D08 Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko T12-D08 Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko T12-D08 Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: J Chiều dài mũi hàn: 9.5mm Mũi hàn được vát 45 độ Sử dụng cho...

Mũi hàn Hakko T12-J02
Liên hệ

Mũi hàn Hakko T12-J02 Thông số kỹ thuật Mũi hàn hakko T12-J02 Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko T12-J02 Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: J Tổng chiều dài mũi hàn: 12mm Bán kính: 0.2mm Mũi hàn cong 30 độ Sử...

Mũi hàn Hakko 900M-T-S3
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-S3 Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-S3 Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-S3 Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: D Chiều dài mũi hàn: 19mm Bán kính: 5.2mm Mũi hàn được vát 9mm Sử dụng...

Mũi hàn Hakko 900M-T-I
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-I Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-I Nhà sản xuất: Hakko Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: I Chiều dài mũi hàn: 17mm Bán kính: 0.2mm Sử dụng cho các máy hàn linh kiện...

Mũi hàn Hakko 900M-T-B
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-B Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-B Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-B Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: B Chiều dài mũi hàn: 17mm Bán kính: 0.5mm Sử dụng cho các máy hàn...

Mũi hàn Hakko 900M-T-0.8D
Liên hệ

Mũi hàn Hakko 900M-T-0.8D Thông số kỹ thuật mũi hàn hakko 900M-T-0.8D Nhà sản xuất: Hakko Model: Hakko 900M-T-0.8D Chất liệu: Thiếc Phân loại: Hàn tay, hàn thiếc Shape: D Chiều dài mũi hàn: 17mm Đường kính mũi hàn: 0.8 Sử dụng cho các...