Tất cả sản phẩm

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn, có vòng để chân, đế tròn
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn, có vòng để chân, đế tròn Thông tin chung ghế chống tĩnh điện Mã sản phẩm: BA-15 Điện trở: 106-1010Ω Chất liệu: Inox, da PU Phân loại: ghế chống tĩnh điện da PU Ưu điểm ghế chống...

Ghế chống tĩnh điện có tựa lưng, tựa tay
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện có tựa lưng, tựa tay (BA-14) Thông tin chung ghế chống tĩnh điện có tựa Mã sản phẩm: BA-14 Điện trở: 106-1010Ω Chất liệu: Inox, da PU Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, ghế...

Ghế chống tĩnh điện phủ da PU có tựa lưng và bánh xe
Liên hệ

Mã sản phẩm: BA-13 Điện trở: 106-1010Ω Chất liệu: Inox, da PU Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện có tựa da PU Ghế chống tĩnh điện phủ da PU, có tựa lưng, chân có...

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn, chân có bánh xe
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn phủ PU, chân có bánh xe (BA-12) Mã sản phẩm: BA-12 Điện trở: 106-1010Ω Chất liệu: Inox, da PU Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện mặt tròn phủ...

Ghế chống tĩnh điện mặt lỗ, chân cố định
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện mặt lỗ, chân cố định (BA-11) Mã sản phẩm: BA-11 Chất liệu: Inox, da PU Điện trở: 106-1010Ω Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện phủ PU Cấu tạo ghế chống tĩnh...

Ghế chống tĩnh điện mặt lỗ, đế tròn
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn phủ PU, chân đế tròn (BA-10) Mã sản phẩm: BA-10 Điện trở: 106-1010Ω Chất liệu: Inox, da PU Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện mặt tròn phủ PU Cấu tạo...

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn - có lỗ, có vòng để chân
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn - có lỗ, có vòng để chân (BA-09) Mã sản phẩm: BA-09 Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện mặt tròn phủ PU Thông số kỹ thuật ghế chống...

Ghế chống tĩnh điện có vòng để chân
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện có vòng để chân (BA-08) Mã sản phẩm: BA-08 Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện phủ PU Cấu tạo ghế chống tĩnh điện có vòng để chân Ghế chống tĩnh...

Ghế chống tĩnh điện
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện (BA-07) Mã sản phẩm: BA-07 Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện phủ PU Cấu tạo ghế chống tĩnh điện BA-07 Ghế chống tĩnh điện phủ PU, chân có bánh xe, chiều cao...

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn phủ PU, chân có bánh xe
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn phủ PU, chân có bánh xe (BA-06) Mã sản phẩm: BA-06 Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện mặt tròn phủ PU Cấu tạo ghế chống tĩnh điện...

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn, chân có bánh xe
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn, chân có bánh xe Mã sản phẩm: BA-05 Điện trở: 106-1010Ω Chất liệu: Inox, da PU Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện mặt tròn, chân có bánh xe Cấu...

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn, không tựa, chân cố định
Liên hệ

Ghế chống tĩnh điện mặt tròn, không tựa, chân cố định Mã sản phẩm: BA-04 Điện trở: 106-1010Ω Chất liệu: Inox, da PU Phân loại: ghế chống tĩnh điện, esd chair, Ghế chống tĩnh điện mặt tròn không tựa, chân...