Tất cả sản phẩm

con lăn dính bụi silicone phòng sạch
Liên hệ

Con lăn dính bụi silicone là một sản phẩm loại bỏ bụi bằng chất kết dính tự dính, dễ dàng loại bỏ các hạt bụi, sợi ..trong quá trình sản xuất  Sản phẩm có kích thước và độ...